Översikt - vindkraft och fåglar

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018
Rapporter från 2019


 Rapporter 2019

Art Antal Ålder Beteende Datum Tidpunkt Område Ev kommentarer Rapportör
Kungsörn 1 Juvenil Födosökande 2019-01-01 10:55 Båda områdena Flög in i vindkraftområdet mellan V-T1 och V-T6. Iakttog den i 25 minuter Karl-Erik Söderqvist
Gäss 1000-tal   Födosökande 2019-01-02 10:00 Möllorna vid Rögle Vitkindade gäss, grågäss, kanadagäss m fl Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2019-01-03 10:24 Möllorna vid Västraby Mellan V-T6 och V-T2 och V-T3 Christer Strid
Ormvråk 2   Födosökande 2019-01-03 10:52 Båda områdena Strax öster om vindkraftparken Christer Strid
Röd glada 4   Överflygande 2019-01-03 14:20 Möllorna vid Rögle Mellan V-T6 och V-T2 och V-T3 Christer Strid och Bengt Andersson
Havsörn 1   Rastande 2019-01-03 14:20 Möllorna vid Rögle I trädridån vid R-T3 Christer Strid och Bengt Andersson
Kanadagås 120   Födosökande 2019-01-04 10:50 Möllorna vid Rögle Vid R-T5  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande 2019-01-04 11:00 Möllorna vid Västraby Satt i träd mellan V-T3 och V-T4  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1   Överflygande 2019-01-04 12:30 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Röd glada 1   Födosökande 2019-01-04 14:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Ormvråk 1   Överflygande 2019-01-04 14:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Gråhäger 1   Överflygande 2019-01-04 14:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande 2019-01-04 15:30 Möllorna vid Västraby Kom från Västrabyverken och flög österut  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande 2019-01-05 15:30 Båda områdena Flög österut längs trädridån i skiljet mellan Rögle- och Västrabyvindkraftområde  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil  Rastande 2019-01-07 15:30 Möllorna vid Rögle Satt i träddungen vid R-T4  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2019-01-09 12:25 Möllorna vid Västraby   Christer och Mårten Strid
Havsörn 1 Subadult  Födosökande 2019-01-09 12:30 Möllorna vid Rögle R-T3 och R-T8 på SO  Christer och Mårten Strid
Rödglada 1   Överflygande 2019-01-09 15:00 Båda områdena Drog igenom på SV  Christer och Mårten Strid
Havsörn 2 Subadult  Överflygande 2019-01-10 13:00 Båda områdena flög längs trädridån mellan Västraby-Rögle vindpark  Bengt Andersson
Fjällgås 1   Födosökande 2019-01-10 13:30 Möllorna vid Rögle Rapporterad söder om Stureholmsvägen  Hämtat från Artportalen
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-01-10 14:00 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Gäss 800   Födosökande 2019-01-11 14:10 Båda områdena Mellan R-T1 och R-T5  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Överflygande 2019-01-11 14:10 Möllorna vid Rögle Satte sig i buskage vid R-T6  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Födosökande 2019-01-12 09:30 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Havsörn 1 Juvenil Födosökande 2019-01-12 14:10 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Gäss ca 800   Födosökande 2019-01-13 12:40 Möllorna vid Rögle Mest grågäss men även en del bläsgäss. Betade på hela Rögleområdet  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1   Överflygande 2019-01-13 15:30 Möllorna vid Västraby Flög mot SV mellan V-T1 och V-T6  Karl-Erik Söderqvist
Snösparv 5   Födosökande 2019-01-13 15:35 Möllorna vid Västraby Vid V-T6  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2019-01-14 13:40 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Gäss 1000 +   Födosökande 2019-01-14 14:05 Möllorna vid Rögle Mest grågäss men även en del bläsgäss. Betade på hela Rögleområdet  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Överflygande 2019-01-14 15:45 Möllorna vid Västraby Daglig rutt på väg till nattkvist  Karl-Erik Söderqvist
Grågås 220 +   Födosökande 2019-01-16 13:25-14:30 Möllorna vid Rögle Mellan R-T8 och R-T9  Karl-Erik Söderqvist, Christer Strid o Björn Ekelund
Bläsgås 2   Födosökande 2019-01-16 13:25 Möllorna vid Rögle Mellan R-T8 och R-T9  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subad  Överflygande 2019-01-16 14:30 Möllorna vid Rögle Flög på NO genom området vid R-T5/ R-T6 och R-T8/R-T9  Christer Strid och Björn Ekelund
Kanadagås Ca 150   Rastande 2019-01-16 14:40 Möllorna vid Västraby Vid verk V-T1  Christer Strid och Björn Ekelund
Havsörn 1 Subad  Födosökande 2019-01-17 11:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Blå kärrhök 1   Överflygande 2019-01-17 11:30 Möllorna vid Rögle Honfärgad  Thomas Wallin
Havsörn 1 Subadult  Födosökande 2019-01-21 13:20 Möllorna vid Västraby Satt på fältet vid V-T4 flög sen västerut  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 4   Födosökande 2019-01-29 10:40 Möllorna vid Västraby Strax intill V-T6, något slaget byte på marken  Christer Strid
Röd glada 1   Födosökande 2019-01-29 10:40 Möllorna vid Västraby Strax intill V-T6, något slaget byte på marken  Christer Strid
Ansergäss ca 800   Födosökande 2019-01-29 11:05 Båda områdena På fältet mellan V-T2 och R-T5  Christer Strid
Grågås 4+5   Förbiflygande 2019-01-29 11:05 Båda områdena Två flockar flög runt bland möllorna, främst vid R-T5 och R-T6 samt V-T2 och V-T3  Christer Strid
Ansergäss ca 1000   Födosökande 2019-01-29 11:05 Möllorna vid Rögle Strax norr R-T3  Christer Strid
Grgås ca 40   Födosökande 2019-01-29 13:45 Båda områdena Kom från SO mot NV genom vindkraftparken  Christer Strid
Gäss ca 800   Födosökande 2019-01-31 11:40 Möllorna vid Rögle Mellan verken R-T3, R-T5 och R-T6  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2019-02-01 14:15 Möllorna vid Rögle På marken vid R-T3  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande 2019-02-02 12:00 Möllorna vid Rögle   Kjell-Åke Hall
Havsörn 1 Juvenil  Rastande 2019-02-02 12:00 Möllorna vid Rögle Satt på marken o åt på något  Kjell-Åke Hall
Ormvråk 1   Födosökande 2019-02-02 12:05 Möllorna vid Västraby Satt i träd vid verk V-T4  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande 2019-02-02 12:15 Möllorna vid Rögle Satt i träd vid R-T4  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande 2019-02-02 12:20 Möllorna vid Rögle Flög söderut mellan R-T4 och R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-02-19 13:40 Båda områdena   Bengt Andersson
Rödglada 1 Födosökande 2019-02-22 13:45 Möllorna vid Västraby Drog runt vid V-T4  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1   Överflygande 2019-02-19 13:40 Båda områdena Drog mot sydväst genom bägge områdena  Ronny Johansson
Havsörn 2   Överflygande 2019-03-08 14:00 Båda områdena   Dan Persson (från Artportalen)
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-03-07 14:50 Möllorna vid Rögle Flög mot NV nära R-T3  Karl-Erik Söderqvist
Sparvhök 1   Födosökande 2019-03-10 10:45 Möllorna vid Rögle Nära R-T9  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 7   Sträckande 2019-03-12 09:25 Båda områdena Sträckande över området på NO  Christer Strid
Sångsvan 2 Adulta  Födosökande 2019-03-12 10:00 Möllorna vid Rögle Intill verk R-T6  Christer Strid
Trana 12   Sträckande 2019-03-12 10:15 Båda områdena Passerade strax öster om vindlraftparken  Christer Strid
"Vitfågel" 7   Sträckande 2019-03-12 10:30 Båda områdena Passerade över på nord-sydlig riktning  Christer Strid
Havsörn 3   Födosökande 2019-03-24 11:45 Möllorna vid Rögle 1 ad och 2 subad satt på fältet inne i vindparken  Bengt Andersson
Röd glada 2   Födosökande 2019-03-24 11:45 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Blå kärrhök 1   Födosökande 2019-03-31 18:00 Möllorna vid Rögle Mellan R-T1 och R-T3. Bråkade med en ormvråk.  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2019-03-31 18:00 Möllorna vid Rögle Mellan R-T1 och R-T3. Bråkade med en blå kärrhök.  Karl-Erik Söderqvist
Ägretthäger 1   Överflygande 2019-04-05 18:45 Båda områdena Flög söderut från Stureholms våtmark genom de västra delarna av vindkraftområdet.  Karl-Erik Söderqvist
Fiskgjuse 1   Sträckande 2019-04-05 18:50 Möllorna vid Rögle Kom från vindkraftområdet och drog mot SO.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2   Överflygande 2019-04-08 15:00 Möllorna vid Rögle Drog runt bland Rögleverken.  Karl-Erik Söderqvist
Korp 2 Adulta Överflygande 2019-05-10 15:05 Båda områdena Korsade över vindkraftparken.  Åsa och Christer Strid
Röd glada 2 Adulta Överflygande 2019-05-10 15:10 Möllorna vid Rögla Mellan R-T6 och R-T9.  Åsa och Christer Strid
Röd glada 1 Adult Överflygande 2019-05-14 12:50 Möllorna vid Rögla Drog runt vid R-T3.  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1 Adult Överflygande 2019-05-14 12:50 Möllorna vid Rögla Drog runt vid R-T1.  Karl-Erik Söderqvist
Lärkfalk 1 Adult Överflygande 2019-05-14 11:30 Båda områdena Drog runt strax väster om vindkraftområdet.  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1 Överflygande 2019-06-26 12:45 Möllorna vid Rögla Vid R-T1  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Adult Födosökande 2019-08-11 11:00 Möllorna vid Rögla Drog runt vid R-T1 - R-T4 - R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Ljungpipare 150 Födosökande 2019-08-12 13:25 Möllorna vid Västraby Fältet söder om V6  Åsa och Christer Strid
Röd glada 3 Förbiflygande 2019-08-15 14:30 Båda områdena I trädridån mellan Västraby- och Röglemöllorna  Christer Strid, Bengt Andersson o Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Juv Födosökande 2019-08-15 14:30 Möllorna vid Rögle Vid R6, R8 o R9  Christer Strid, Bengt Andersson o Karl-Erik Söderqvist
Ängshök 1 Födosökande 2019-08-15 14:15 Möllorna vid Rögle Gick ner vid R8  Christer Strid, Bengt Andersson o Karl-Erik Söderqvist
Ljungpipare 100 Födosökande 2019-08-15 14:45 Möllorna vid Västraby Fältet söder om Västrabymöllorna  Christer Strid, Bengt Andersson o Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult Överflygande 2019-08-28 13:00 Möllorna vid Västraby   Bengt Andersson
Röd glada 8   Födosökte 2019-08-29 12:00 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Ormvråk 3   Födosökte 2019-08-29 12:00 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Tornfalk 2   Födosökte 2019-08-29 12:00 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Aftonfalk 1   Födosökte 2019-08-29 12:00 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Brun kärrhök 2 Hane + ungf  Födosökte 2019-08-29 12:00 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Havsörn 2 Ad+Subadult Överflygande 2019-08-28 13:25 Möllorna vid Rögle Passerade genom vindkraftparken, R-T4, R-T1 och R-T3 Åsa och Christer Strid
Röd glada 2 Födosökande 2019-08-28 13:25 Båda områdena Plöjning och harvning i området Åsa och Christer Strid
Ormvråk 1 Födosökande 2019-08-28 13:25 Båda områdena Plöjning och harvning i området Åsa och Christer Strid
Brun kärrhök 3 Ad hane+2 1k Födosökande 2019-08-28 13:25 Båda områdena Plöjning och harvning i området Åsa och Christer Strid
Röd glada 3   Födosökte 2019-09-02 13:10 Möllorna vid Rögle Plöjning av åkern  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Juvenil  Födosökte 2019-09-02 13:10 Möllorna vid Rögle Plöjning av åkern  Karl-Erik Söderqvist
"Vitfågel" 1   Födosökte 2019-09-02 13:10 Möllorna vid Rögle Plöjning av åkern  Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök 1 Juvenil  Födosökte 2019-09-04 11:30 Möllorna vid Rögle Vid R-T4 0ch R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Fiskgjuse 1 Adult  Överflygande 2019-09-04 12:00 Båda områdena Drog söderut mellan R-T3 och V-T1  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Födosökte 2019-09-04 14:10 Möllorna vid Rögle Plöjning av åkern. Örnen sågs även kl 15:15  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2019-09-05 11:00 Båda områdena   Bengt Andersson
Gråhäger 2   Födosökande 2019-09-10 13:00 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Grågås 100   Födosökande 2019-09-10 14:20 Möllorna vid Rögle Vid verk R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-09-10 14:25 Båda områdena Flög österut genom området  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2   Födosökande 2019-09-10 14:30 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 3   Födosökande 2019-09-10 16:10 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2019-09-11 16:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Brun kärrhök 1 Adult  Födosökande 2019-09-11 16:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Röd glada 3   Överflygande 2019-09-11 16:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Rovfåglar 87   Sträckande 2019-09-11 10:25-11:10 Båda områdena Sträckte de på betryggande höjd mot SV  Karl-Erik Söderqvist
Grågås 500   Födosökande 2019-09-15 15:30 Möllorna vid Rögle Mellan verken R-T4 och R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Vitkindad gås 20   Födosökande 2019-09-15 15:30 Möllorna vid Rögle Mellan verken R-T4 och R-T7  Karl-Erik Söderqvist
"Vitågel" 80   Födosökande 2019-09-15 15:30 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-09-15 15:35 Möllorna vid Rögle Drog österut tätt intill R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 5 ad+Juvenil  Rastande 2019-09-24 11:10 Möllorna vid Rögle 2 ad, tre juvenila. Satt först på nyslaget fält norr om Västraby gård. Flyttade sig norrut om trädridån och satte sig intill den skadade örnen (se nedan)  Dan Persson
Havsörn 1 Juvenil  Upphittad 2019-09-24 11:15 Möllorna vid Rögle 1K-fågel funnen skadad ca 25 m från vindkraftverk R-T6. Troligen med bruten vinge. Sannolikt krockat med vindkraftverk. Kördes till djursjukhus.  Dan Persson
Röd glada 12   Födosökande 2019-09-24 11:30 Möllorna vid Västraby Slåtter i området  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 4   Födosökande 2019-09-24 11:30 Möllorna vid Västraby Slåtter i området  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 3 Adulta  Födosökande 2019-09-24 15:20 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 3 Juvenil  Födosökande 2019-09-24 16:00 Möllorna vid Rögle Satt på marken mellan R-T5 och R-T6. Samma plats som där Dan Persson tidigare samma dag hittade den skadade havsörnen  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3 Adulta  Födosökande 2019-09-24 16:00 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 7 Adulta  Födosökande 2019-09-28 12:45 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Brun kärrhök Juvenil  Födosökande 2019-09-28 12:45 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Adulta  Födosökande 2019-09-28 12:50 Möllorna vid Västraby Sedd även 16:30  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2   Födosökande 2019-09-28 12:50 Möllorna vid Västraby   Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-09-28 14:30 Möllorna vid Rögle Drog genom området norrut  Karl-Erik Söderqvist
Fiskmås 1   Funnen död 2019-09-28 14:35 Möllorna vid Rögle Hittades död med brutna vingar vid verk R-T7  Karl-Erik Söderqvist
Stenskvätta 8   Födosökande 2019-09-28 14:50 Möllorna vid Rögle Längs vägarna i området  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2019-09-28 14:50 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Rörhöna 1 Adult  Födosökande 2019-09-28 15:00 Möllorna vid Rögle I märgelgrav vid verk R-T6  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Födosökande 2019-09-28 15:30 Möllorna vid Rögle   Karl-Erik Söderqvist
Småfågel 100-tals   Sträckande 2019-09-28 15:30 Möllorna vid Rögle Sträckande hela tiden mellan 14:35 och 16:15. Bofink, hämpling, sånglärkor mm  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Juvenil  Födosökande 2019-09-29 13:30 Möllorna vid Rögle Tommy Strandek
Röd glada 1 Adult  Födosökande 2019-09-29 13:30 Möllorna vid Västraby Tommy Strandek
Gråtrut 1 Adult  Död 2019-09-29 13:40 Möllorna vid Västraby Nyligen dödad. Låg under R-T7  Tommy Strandek
Vaefågel 1   Födosökande 2019-10-25 11:25 Möllorna Rögle I buskage mellan R-T8 och R-T9 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1   Överflygande 2019-10-25 14:10 Möllorna vid Rögle Drog västerut genom området  Karl-Erik Söderqvist
Trana 1   Överflygande 2019-10-29 14:50 Båda områdena Drog norrut in i området mellan V-T3 och V-T4. Flög på låg höjd  Karl-Erik Söderqvist
Blå kärrhök 1   Födosökande 2019-10-31 13:30 Möllorna vid Västraby På fältet vid V-T4  Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3   Födosökande 2019-10-31 13:30 Båda områdena På fältet vid V-T4  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 8   Sträckande 2019-10-31 14:00 Båda områdena Mot SV på trygg höjd  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult  Överflygande 2019-11-03 13:45 Möllorna vid Rögle Flög mot Stureholms gård, lågt mellan möllorna Dan Persson
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-11-04 11:55 Möllorna vid Västraby   Thomas Wallin
Pilgromsfalk 1 Adult    2019-11-04 11:55 Möllorna vid Västraby   Thomas Wallin

 


Övriga årssammanställningar:

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018