Översikt - vindkraft och fåglar

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018
Rapporter från 2019


 Rapporter 2019

Art Antal Ålder Beteende Datum Tidpunkt Område Ev kommentarer Rapportör
Kungsörn 1 Juvenil Födosökande 2019-01-01 10:55 Båda områdena Flög in i vindkraftområdet mellan V-T1 och V-T6. Iakttog den i 25 minuter Karl-Erik Söderqvist
Gäss 1000-tal   Födosökande 2019-01-02 10:00 Möllorna vid Rögle Vitkindade gäss, grågäss, kanadagäss m fl Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1   Födosökande 2019-01-03 10:24 Möllorna vid Västraby Mellan V-T6 och V-T2 och V-T3 Christer Strid
Ormvråk 2   Födosökande 2019-01-03 10:52 Båda områdena Strax öster om vindkraftparken Christer Strid
Röd glada 4   Överflygande 2019-01-03 14:20 Möllorna vid Rögle Mellan V-T6 och V-T2 och V-T3 Christer Strid och Bengt Andersson
Havsörn 1   Rastande 2019-01-03 14:20 Möllorna vid Rögle I trädridån vid R-T3 Christer Strid och Bengt Andersson
Kanadagås 120   Födosökande 2019-01-04 10:50 Möllorna vid Rögle Vid R-T5  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Födosökande 2019-01-04 11:00 Möllorna vid Västraby Satt i träd mellan V-T3 och V-T4  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1   Överflygande 2019-01-04 12:30 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Röd glada 1   Födosökande 2019-01-04 14:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Ormvråk 1   Överflygande 2019-01-04 14:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Gråhäger 1   Överflygande 2019-01-04 14:00 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande 2019-01-04 15:30 Möllorna vid Västraby Kom från Västrabyverken och flög österut  Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil  Överflygande 2019-01-05 15:30 Båda områdena Flög österut längs trädridån i skiljet mellan Rögle- och Västrabyvindkraftområde  Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil  Rastande 2019-01-07 15:30 Möllorna vid Rögle Satt i träddungen vid R-T4  Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1   Födosökande 2019-01-09 12:25 Möllorna vid Västraby   Christer och Mårten Strid
Havsörn 1 Subadult  Födosökande 2019-01-09 12:30 Möllorna vid Rögle R-T3 och R-T8 på SO  Christer och Mårten Strid
Rödglada 1   Överflygande 2019-01-09 15:00 Båda områdena Drog igenom på SV  Christer och Mårten Strid
Havsörn 2 Subadult  Överflygande 2019-01-10 13:00 Båda områdena flög längs trädridån mellan Västraby-Rögle vindpark  Bengt Andersson
Fjällgås 1   Födosökande 2019-01-10 13:30 Möllorna vid Rögle Rapporterad söder om Stureholmsvägen  Hämtat från Artportalen
Havsörn 1 Subadult  Överflygande 2019-01-10 14:00 Möllorna vid Rögle   Bengt Andersson
Gäss 800   Födosökande 2019-01-11 14:10 Båda områdena Mellan R-T1 och R-T5  Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1   Överflygande 2019-01-11 14:10 Möllorna vid Rögle Satte sig i buskage vid R-T6  Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Födosökande 2019-01-12 09:30 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin
Havsörn 1 Juvenil Födosökande 2019-01-12 14:10 Möllorna vid Rögle   Thomas Wallin

 


Övriga årssammanställningar:

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018


Kontakta KOF