Iakttagelser vid bolådan den 11 maj.

Följande lilla bildberättelse kommer från ena av våra trogna ”tittare”, Dick Enebro i Östersund. Lite funderingar på vad som kan hända vid ett försök till ruvningsbyte…
”Jag trodde jag skulle få bevittna ett nytt ruvningsbyte. Men så här kan det också gå när det finns två viljor. Det blev alltså inget byte denna gång”.