Paret bytte boplats. Ovanligt tidig äggläggning. Lyckad häckning. Två flygga ungar (honor) från fyra lagda ägg. En av ungarna är Kornelia som dyker upp i Helsingborgs hamn vintern 2001. Kornelia bildar par med Råger (kläckt på Kullaberg 2000).

Kornelia i Helsingborgs hamn år 2002 – foto: Henrik Ehrenberg

För att pilgrimsfalkarna skall ges möjlighet att häcka i fred på Kullaberg även 1999 har KOF beslutat att ta över ansvaret för bevakningen av falkboet. Bevakningssäsongen kommer att pågå under den tid beträdnadsförbud råder i området, dvs. fr.o.m. 1 mars – 15 juli. Nedan presenteras händelseförloppet vid pilgrimsfalkarnas bo 1999.


7 mars – Vid en första inspektion av fjolårets bohylla finner vi en av pilgrimsfalkarna sittande där. Den visar sedan upp sig på jakt längs klippbranten. Redan den 6 februari sågs paret på jakt ute vid Kullens fyr och även i januari gjordes en observation vi Vattenmöllan av två falkar.

11 april – Bevakningen av falkarna i KOF’s regi är nu i full gång. Paret sågs i början av säsongen i flyktlekar över berget. Tillfälligt sågs även en av fåglarna inspektera den gamla bohyllan.

Därefter följde en period när observationer saknades och det mesta tydde på att falkarna övergett det gamla boet. Efter mycket letande har paret nu lokaliserats i en ny klippbrant. Boet är dock fortfarande beläget inom fågelskyddsområdet där beträdnadsförbud råder. Det är just nu tid för äggläggning. Förra året lades första ägget 8 april.

Man kan spekulera i varför falkarna bytt boplats. En anledning kan vara det flagranta övertramp som skedde i fjol när klättrare begav sig in i området. De störningar vid boet som dettta ledde till kan naturligtvis fått falkarna att leta efter en ny bohylla.

30 april – Falkarnas nya bohylla har visat sig ligga i ett mycket svårtillgängligt parti av Kullaberg. På grund av detta kan man inte närma sig boet utan störning. Då häckningen nu är inne i ett känsligt skede har vi bedömt att det är onödigt att gå in i området enbart för att exakt lokalisera boet. Därför vet vi inte med hundra procent säkerhet om falkarna lagt ägg ännu. Deras beteende och uppträdande pekar dock klart på att de har påbörjat ruvningen.

Bytet av boplats medför också att man inte kan följa häckningen på samma sätt som under tidigare år, då man haft direkt insyn i boet. Klippartiet där falkarna håller till, kan dock med lätthet hållas under bevakning.

För att kunna avgöra om det är samma fåglar som kommit tillbaka måste man se dem sittande så att man kan avläsa eventuella ringar. Som det ser ut nu kommer detta bli svårt. Vi hoppas dock kunna finna en lösning till detta senare under säsongen.

10 maj – Idag kom Peter Lindberg och medhjälpare från Projekt Pilgrimsfalk i Göteborg till Kullaberg för att försöka hitta falkboet. Vid ankomsten till platsen där falkarna har hållit till satt hanen och spanade högst uppe på en klippa. När man började klättra ner i branten flög honan ut och avslöjade därmed var boet fanns.

Till stor förvåning låg, förutom två ägg, även två nykläckta ungar i boet. Deras ålder uppskattades till 2-3 dagar. Baserat på detta torde äggläggningen ha skett omkring 1 april, vilket är ca en vecka tidigare än förra året. Nu väntar vi bara på att de två återstående äggen skall kläckas!

24 maj – Vid en kontroll av pilgrimsfalkboet visade det sig att det “endast” fanns två ungar i boet. De två okläckta ägg som låg i boet vid en tidigare kontroll, har förmodligen varit rötägg. Ungarna såg stora och välnärda ut. Det finns gott om byten runt Kullaberg så föräldrarna har nog inga problem att hitta föda åt ungarna.

2 juni – Peter Lindberg och medhjälpare från Projekt Pilgrimsfalk i Göteborg besökte boet för att ringmärka ungarna. Båda ungarna i boet är honor och väger mellan 900 och 950 g. Där fanns även ett obefruktat ägg, medan det fjärde ägget var borta.

Man lyckades också läsa av ringarna på en av fåglarna. Det visade sig vara samma hona som under tidigare år. Hon är kläckt i södra Norge 1993. Det är troligt att även hanen är densamma, men detta kunde inte säkerställas. Om allt går väl kommer två ungar att lämna boet om några veckor.

12 juni – Ett gäng klättrare är på väg in i fågelskyddsområdet i närheten av pilgrimsfalkarnas bohylla. När de avvisas säger dom sig inte känna till att det råder beträdnadsförbud! Otroligt!? Tack vare bevakningen får falkfamiljen vara ostörd.

14 juni – Besök från Projekt Pilgrimsfalk. Rolf Andersson lägger sig i bakhåll för att försöka avläsa hanens ringar. Det visar sig vara samma fågel som tidigare år. Han är från Västsverige (Västergötland?) och född 1993.

17 juni – De två ungarna är stora nu, men fortfarande kvar i boet. De flaxar ivrigt för att testa sina vingar.

25 juni – Hela falkfamiljen ses flyga utanför boplatsen. Aktiviteten är numera hög kring boet. Efterhand blir utflykterna allt längre.

1 juli – Ses t.ex. 3 pilgrimsfalkar ute vid Radarberget på västra Kullaberg.


Du kan också stödja falkarna – Bli medlem i KOF!
Falkboet på Kullaberg bevakas av KOF så att falkparet får möjlighet att häcka ostörda.

Mats Peterz