Gäss, gäss – Yes!

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Rönnen. Foto Micke Jönsson

Den underbara sensommarkvällen 23 augusti gick KOFs måndagsexkursion till Rönnen. Det var 34 ”nya och gamla” KOFare som samlades vid Heljarödsgårdens parkering där Mikael Jönsson, som var kvällens ledare, tog emot.

Måndagsexkursion till Rönnen. Foto Micke Jönsson

Första stoppet gjorde vi vid Rönnens östra sida och möttes av gäss, gäss och åter gäss. Ca 1 000 grågäss, ca 800 vitkindade gäss och ca 20 kanadagäss är imponerande att se. Men observanta KOFare kunde se att det bland gässen fanns en hel del annat kul. En sparvhök satt på en sten och kollade om det fanns något matnyttigt och i strandkanten kunde vi se större strandpipare, gluttsnäppor och kärrsnäppor. Grönbenor aviserade sin närvaro med sitt jif, jif, jif och en fin fiskgjuse på sin kvällsrunda flög över raden av ivriga skådare.

Vi vandrade vidare mot Rönnens västra sida men stoppades av ett stort antal nyfikna kvigor. Kvigorna var mer intresserade av vår utrustning än fåglar kunde vi konstatera.

Måndagsexkursion till Rönnen. Foto Micke Jönsson

Väl framme vid västra sidan fick vi se och höra många vadare som sökt kvällsvard och vila där. Fina svartsnäppor stod vid strandkanten, en vackert tegelröd myrspov sökte föda i det grunda vattnet och lite längre bort hörde vi småspovarnas gnäggande. Kentska tärnor, en drillsnäppa och ett antal olika änder fick vi också njuta av. En ensam sillgrissla simmade i lagunen och blev bland det sista vi noterade innan vi mycket nöjda vandrade tillbaka mot bilarna i den nedåtgående solen.

Ett stort tack till Micke för guidning denna fina kväll!

Text: Annelie Dahlqvist
Foto: Micke Jönsson

Artlista – 48 arter

Knölsvan
Grågås 1000
Vitkindad gås 800
Gravand 7
Snatterand 3
Kricka 15
Gräsand
Skedand 3
Ejder
Knipa
Småskrak
Storskrake
Storskarv
Grå häger
Sparvhök
Fiskgjuse
Strandskata
Större strandpipare 14
Ljungpipare 1
Tofsvipa
Småsnäppa 1
Kärrsnäppa 110
Myrspov 1 hane
Småspov 3
Storspov 8
Svartsnäppa 9
Rödbena 5
Gluttsnäppa 6
Grönbena 4
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Sillgrissla
Ringduva
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Gulärla
Sädesärla
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare 500
Grönfink
Hämpling