19 augusti – Klas, Henrik och Mårten stod för dagens nätuppsättning, medan Sara anslöt lite senare under morgonen. Många av de ca 20 personer som blev förevisade ringmärkning var morgonpigga och på plats vid programtiden kl 06.

Grå flugsnappare – foto: Klas Rosenkvist

Det blev en lugn morgon med 69 fåglar av 18 arter så det passade bra med många olika arter att visa upp utan att det blev stressigt med fågelhanteringen i övrigt.

När Mårten satte upp sina nät såg han en hornuggla flyga förbi och några timmar senare lyckades han lokalisera den på dagkvist så att de som ville kunde se den i tub. Strax innan vi skulle ta ner näten gjorde jag och Sara ett försök att stöta in ugglan i det närmsta nätet och mot alla odds så lyckades projektet och det blev den andra hornugglan som ringmärkts i Hasslarp.

Nedan ett kollage över den ovanliga ugglefångsten. Fotografer är Klas Rosenkvist (bild 1-4) och Totta Sandberg (bild 5-6).

Så här glad blir man då en ovanlig art fångas och ringmärks!

Mest noterbara fältobsen var den stora flock med 46 mindre korsnäbbar som sträckte söderut.

– Klas Rosenkvist –

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes288
Bofink2
Gransångare12109
Grå flugsnappare11
Gräshoppsångare6
Grönfink3
Gulsparv2
Gärdsmyg110
Göktyta1
Hornuggla11
Hämpling3
Härmsångare8
Järnsparv430
Koltrast10
Kråka1
Kungsfiskare1
Kärrsångare4192
Lövsångare325
Näktergal22
Rödbena1
Rödstjärt346
Rörsångare462
Skata1
Steglits8
Strandskata3
Svarthätta1763
Svartvit flugsnappare13
Sädesärla1
Sävsparv22
Sävsångare344
Talgoxe52
Taltrast16
Trädgårdssångare538
Trädpiplärka11
Törnskata15
Törnsångare589
Ärtsångare320
SUMMA:69980

Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes2
Gransångare3
Gärdsmyg1
Järnsparv9
Koltrast2
Kärrsångare16
Lövsångare2
Näktergal1
Rörsångare3
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare4
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare1
Ärtsångare1
Summa:056
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.